Đầu ghi hình DVR là loại đầu ghi sử dụng công nghệ camera analog có chất lượng HD tương tự như camera IP. Tuy nhiên, đối với đầu ghi camera analog HD phía sau chỉ có duy nhất một cổng LAN (cổng mạng) dùng để kết nối đầu ghi với Internet.

500.000 
500.000 
500.000